Miłośnik psa rasowego

    Związek Kynologiczny w Polsce - jak głosi informacja na stornie głównej - jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych (źródło Internet)…
    Hodowca, to osoba prowadząca hodowle, a hodowla to gospodarstwo dokonujące zespołu zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia (bądź rośliny) w celach zarobkowych. (Wikipedia)
    Właściciel zaś, to osoba, do której coś należy; jest w posiadaniu danej rzeczy, ten kto ma coś na własność (Wikisłownik), a własność z kolei to  najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób (w jego ramach właściciel korzysta z maksimum uprawnień względem rzeczy). Oznaką korzystania z rzeczy są uprawnienia do posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy 
    Pozostało więc wyjaśnienie terminu „miłośnik psa rasowego”.
Miłośnik książkowo, to osoba rozmiłowana, pasjonująca się w czymś; hobbysta, hobbista, pasjonat, amator, wielbiciel….
Powrócę do wystawy i związanej z nią świadomością…
z jakim typem ludzi mamy tam do czynienia? Z hodowcami? Hmmm…

Być może z miłośnikami ….z pewnością nie z miłośnikami psów…