Pies w aktywności twórczej dziecka

W wydawnictwie Akademii im.Jana Długosza ukazuje się ksiażka, której treść wpisuje się w założenia edukacyjnych przeobrażeń." Pies w aktywności twórczej dziecka" jest propozycją metodyczną sprzyjajacą pobudzeniu postaw twórczych z udziałem psa, posiadajacą zarówno wartość poznawczą jak i praktyczną (...) Zdaniem Autorki zajęcia z udziałem zwierząt (szczególnie psów) dają nieocenione korzyści ich uczestnikom, jednakże w ich efekcie, często zbyt duże koszty psychiczne i fizyczne ponoszą same zwierzęta. Wobec powyższego Autorka w odmienny, innowacyjny sposób postanowiła wykorzystac obecność psa, tak by nie zmuszać czworonoga do wyczerpującej aktywności, nadmiernego przeciążenia (...) - dr M.Adamska-Staroń

Recenzowana praca składa się z dwóch warstw teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej Autorka zasygnalizowała kilka fundamentalnych dla podjętego tematu pracy zagadnień (...). Książkę czyta się z zainteresowaniem, stanowi ona trop do dalszych teoretycznych poszukiwań, jak i zachęca do zrealizowania zaprezentowanych ćwiczeń nie tylko w zinstytucjonalizowanych placówkach oświatowych, ale i w każdej innej przestrzeni, np.w rodzinnym gronie. - dr B.Łukasik
zamówienia proszę składać na adres: beatacool@gmail.com
cena: 29zl