Zestaw dla kynoterapeuty PTK

"Bardzo ładnie zapakowany zestaw. Samo pokazanie wzbudzi w dziecku chęć zabawy. Zapomini o swoich niesprawnych rączkach i będzie z zapałem czesać i ozdabiać psa, ćwicząc i rozwijając swoją motorykę precyzyjną czyli "umiejętność kontroli nad uchwytem wszystkimi palcami, chwytem pęsetowym oraz celowością i koordynacją ruchów rąk. Podczas czesania wystepuje koordynacja i współpraca obu rąk i dłoni. Podobnie jest przy zakładaniu gumek. Przy upinaniu spinek na sierści doskonali się chwyt pęsetowy. A wszystko dzieje się w atmosferze dobrej zabawy. Nie obciążamy psychiki dziecka świadomością działania terapeutycznego"*(...)

* Cytat z książki "Kynoterapia w integracji odruchów". " - więcej klikając na zestaw