Przegrani czy wygrani?

PTK zajmuje się sprawdzaniem wyszkolenia psa oraz stopnia jego przydatności do zajęć terapeutycznych (tzw. egzamin "Pies Terapeutyczny"). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że PTK prawo do wydawania takich certyfikatów nadało sobie samo!
Zdarza się, że pies takiego egzaminu nie zdaje. Nie zdaje, gdyż źle wypadł w teście na „pozycję terapeutyczną”, tzn. nie pozwolił leżeć na sobie.
Moim zdaniem to właśnie TEN PIES POZYTYWNIE ZDAŁ ten egzamin!
Poniżej jeden z punktów REGULAMINu EGZAMINU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KYNOTERAPEUTYCZNEGO DLA PSA TERAPEUTYCZNEGO W KLASIE PIERWSZEJ (K-I) Obowiązuje od dnia 1 lipca 2009 r. ( http://www.kynoterapia.eu/pliki/egz_pies_1_klasa.pdf ) :
16. PODSTAWOWA POZYCJA RELAKSACYJNA – dla psów dużych (powyżej 40 cm w kłębie wg wzorca rasy FCI) - czyli już na psie rasy np. Beagle (35-40) czy Angielski Cocker Spaniel (38-41):
Sposób testowania:
Na kocu lub materacu Przewodnik układa psa do leżenia na boku. Pozorant kładzie się i opiera głowę na boku psa jak na poduszce. Leży tak przez minimum 2 minuty.
Ocena:
Akceptowany sposób wykonania:
- pies leży asekurowany przez Przewodnika
- pies leży uspokajany przez Przewodnika
- pies unosi łeb, lecz słucha Przewodnika nakazującego mu spokojne leżenie
Reakcje niepożądane:
- pies nie chce położyć się – w tej sytuacji dopuszczalna jest jedna zmiana miejsca lub podłoża na którym leży pies i rozpoczęcie testu od nowa
- pies podnosi się po położeniu się Pozoranta – test nie zostaje zaliczony
- pies wciąż unosi łeb lub przebiera łapami mimo uspokajania przez Przewodnika – każda próba uspokojenia psa obniża rezultat o 1 punkt. Trzecie bezskuteczne uspokajanie kończy test – nie zostaje on zaliczony.
Opisane "Reakcje niepożądane" to walka psa o przetrwanie! A zmuszanie go do tego nie ma nic wspólnego z etyką i humanitarnym traktowaniem

"Nic, wszak, nie tłumaczy bezmyślnego powodowania stresu u psów podczas pracy! Pies jest całkowicie bezwolny, to tylko człowiek decyduje, co się z nim stanie i w jakiej będzie kondycji oraz jak przeżyje swoje życie, pomagając innym. Ma instynkt, który jasno wysyła sygnały - uciekaj, chroń siebie, jeśli ktoś czyni Ci krzywdę."

A co dzieje się z zaufaniem psa do człowieka podczas stosowania tego przymusu? Psa, który ma uczestniczyć w terapii ludzi?

Myślę, że punkt 16 Regulaminu wymusza łamanie charakteru i stosowanie przemocy nie tylko wobec psa, ale również wobec osób, które do tego egzaminu przystępują!