Mądrzy ciągle się uczą...


Studia Podyplomowe "Pies i jego rola w społeczeństwie"
Organizowane przez Katedrę Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW Warszawa
Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
ustawodawstwa i zasad postępowania z psami
hodowli i prawidłowego utrzymania i pielęgnacji psów
wychowania i podstawowego szkolenia psów
przeprowadzania testów psychicznych dla psów ras uznanych za niebezpieczne i ich mieszańców.
Znajomość psychiki psów i jej potrzeb umożliwi im organizację punktów konsultacyjnych nt. podstawowego wychowania psów i, we współpracy z lokalnymi władzami, organizacje punktów zabaw dla psów.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów SGGW.
http://pieswspoleczenstwie.sggw.pl/program.php