Nauka z psem

Umiejętność czytania decyduje w dużej mierze o sukcesach szkolnych ucznia. Bez opanowania sztuki dobrego czytania, nie może być mowy, o opanowaniu materiału. Dlatego, potrzebne jest poszukiwanie takich metod nauki czytania, które podtrzymują u dziecka zainteresowanie i motywację do zajęć. Do takich metod zaliczyć należy zajęcia z psem. Pies jest uważnym słuchaczem, nie osądza, nie krytykuje
, ani nie wyśmiewa. Dziecko w atmosferze całkowitej akceptacji jest zdolne zapomnieć o własnych ograniczeniach. Czytanie psu, przy braku zagrożenia negatywna oceną, co znacząco polepsza funkcjonowanie emocjonalne dziecka, jest ważnym czynnikiem, wpływającym na efektywność uczenia się czytania. O wiele więcej radości daje czytanie przyjacielowi, który słucha uważnie...


literowa smycz



Czytanie z psem

Mariusz sylaby „zjada”,
Ola literki wciąż gubi.
Bartek nad książką pada!
Nikt z nich czytania nie lubi.
Lecz chcąc opanować tę sztukę,
Świat z książek otworzyć przed sobą.
Ćwiczyć czytanie trzeba,
Pedagog i pies ci pomogą.
Pies literę ci wskaże łapą,
a pani powie „brawo!”
Czytanie od tej pory,
Już tylko będzie zabawą!
(opracowanie własne)


schowany pies


"P" i "p"

zdania z psem
(obrazkowo-wyrazowe)

sprawdzian