Ćwiczenia


Wierszyk-zadanieWzór do ćwiczeń grafomotorycznych
Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniają integrację wzrokowo – ruchową, kształtują prawidłowy uchwyt narzędzia graficznego, rozwijają motorykę rąk, regulują napięcie mięśniowe, utrwalają nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania jak również kształcą orientację w przestrzeni. Rozwijają więc wszystkie te czynności i umiejętności, które są niezbędne w przygotowaniu dzieci do nauki pisania.

Więcej: M. Bogdanowicz, Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichowej, Gdańsk 2003Rysowane wierszyki


Rysowane wierszyki stanowią doskonałą formę aktywizowania dzieci.


Stymulują rozwój mowy, przygotowują do nauki pisania.


Rysowane wierszyki pobudzają procesy poznawcze


(spostrzeganie, myślenie, uwagę, wyobrażenia)

E.Minczakiewicz, Rysowane wierszyki i zagadki, Kraków 2005

E.Skorek, Rysowane wierszyki, Kraków 2008


Kropka, kropka, kreska, kreska
oto portret twego pieska.
Piesku, piesku, piesku nasz,
gdzie ty uszka masz?