Terapia i edukacje z psem w teorii i w praktyce - seminarium

Pomysł przygotowania seminarium pojawił się jako efekt licznych dyskusji na temat tego, co od dłuższego czasu dzieje się w dogoterapii. Zerojedynkowe traktowanie psa jak robota do bezwzględnego wykonywania poleceń, brak elementarnej wiedzy dotyczącej stresu, dyskomfortu i przekonanie o słuszności stosowanych metod budzi sprzeciw, czasem trudny do przyjęcia. Współczesne badania dotyczące dobrostanu, stresu, emocji wytyczają nowe trendy w pracy, w której wykorzystujemy zwierzęta. Profesjonalne wykorzystanie psa w działaniach terapeutycznych i edukacyjnych wymaga znajomości metodyki pracy z dzieckiem w tym z trudnościami rozwojowymi, wiedzy dotyczącej dobrostanu i potrzeb zwierzęcia. Specjaliści prowadzący terapie i edukację z psem muszą posiadać wiedzę co do możliwości i ograniczeń zwierząt z którymi pracują; powinni rozumieć i brać pod uwagę te ograniczenia szczególnie podczas bezpośrednich kontaktów ze zwierzętami. Ponadto winni posiadać wiedzę i umiejętności takiego angażowania psów, by ich bezpieczeństwo i komfort nigdy nie były zagrożone. Taka wiedzę zdobędziesz na seminarium, a ponadto zostaną omówione: 1. Deontologia zawodu Dogo/kynoterapeuty 2. Domestykacja, bo to ona ukształtowała wzajemne interakcje 3. Teorie wyjaśniające efekty terapeutyczne interakcji ze zwierzętami. Oparcie na dowodach. 4. Dogoterapia - rozważania terminologiczne. 5. Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki obniżonego dobrostanu psów angażowanych w terapii i edukacji. 6. Standardy pracy dla ludzi i zwierząt 7. Metodyka pracy. Tu zostaną omówione zasady konstruowania programów terapeutycznych lub edukacyjnych z udziałem zwierząt i sposobów ich realizacji uwzględniający dobrostan wszystkich uczestników zajęć w formie pokazu, prezentacji, warsztatów z czynnym uczestnictwem i samodzielnym opracowywaniem część zagadnień. Seminarium jest ofertą dla nauczycieli, metodyków, studentów specjalności pedagogicznych oraz rodziców, którzy są z interesowani poznaniem sposobów oddziaływań, doborem form i środków dla złagodzenia skutków choroby i niepełnosprawności oraz wspomagania rozwoju dzieci i dorosłych. Seminarium przeciwnie do biernego wysłuchiwania wiedzy na wykładzie, pozwoli nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale na zweryfikowanie iutrwalenie już posiadanej Prowadzący: Dr Beata Kulisiewicz – pedagog, psycholog zwierząt, dogoterapeuta. Właścicielka adoptowanych psów, kotów i koni. Autorka publikacji i artykułów o dogoterapii. Uczestniczka wielu kursów i seminariów kynologicznych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Termin: 23 luty 2019 Miejsce: Agroturystyka Sokole Ranczo, ul. Zrębska 39; 42-256 Biskupice Koszt: 250,00 od osoby (Cena nie zawiera obiadu – możliwość zamówienia na miejscu oraz noclegu) Organizator: Michał Kucharczyk SmartAdvice ul. Olimpijska 1/3 58-301 Wałbrzych tel. 606-462-677 Zgłoszenia: e-mail:kontakt@smartadvice.pl