dobre dzieci

Wszyscy rodzice chcieliby mieć dobre dzieci, które wyrosłyby na porządnych ludzi, dobrze radzących sobie w życiu społecznym. Jednak co to znaczy „dobre dziecko” Co więcej – jak wychować dziecko na „dobrego” człowieka? Rodzice w swoich dzieciach chcą widzieć w przyszłości pewnych siebie, uczciwych i zdolnych do przyjmowania krytyki ludzi, którzy nie dają się stłamsić rozpychającemu się łokciami społeczeństwu, ale równocześnie liczą się z drugim człowiekiem, potrafią wczuć się w jego sytuację. Są wrażliwe na potrzeby innych i to nie tylko na potrzeby ludzi.
Pomocna będzie tutaj pewna szczególna ludzka cecha- empatia. Empatia jest czymś więcej niż tylko zdolnością wczuwania się w sytuację innego człowieka. Człowiekowi obdarzonemu zdolnością empatii udaje się spojrzeć na pewne sprawy również z perspektywy innego człowieka (czy zwierzęcia) i w ten sposób zrozumieć jego uczucia i reakcje. Co można zrobić, aby wspierać u dziecka zdolność do empatii? Podchodzić zarówno do dziecka jak i do innych, ze zrozumieniem, próbując wczuć się w ich sytuację, ponieważ dziecko nabywa te cechę oraz umiejętności takiego zachowania w dużej mierze poprzez wzorce ze swojego otoczenia.(Pighin,2006)

Potrzeba to "odczuwany przez jednostkę stan braku czegoś, co w związku ze strukturą organizmu, indywidualnym doświadczeniem oraz miejscem jednostki w społeczeństwie, jest niezbędne do utrzymania jej przy życiu, umożliwienia jej rozwoju, utrzymania określonej roli społ., zachowania równowagi psychicznej." (Encyklopedia PWN)
Zadanie
Przygotuj karty z wizerunkami różnych zwierząt (znanych dziecku) oraz odpowiadające tym zwierzętom pacynki.
Zadaniem dzieci jest stworzenie listy (napisanie ,wybór napisów lub obrazków – w zależności od możliwości dziecka) potrzeb, jakie mają te zwierzęta. Następnie za pomocą pacynek dzieci przedstawiają potrzeby zwierząt, np. „Jestem psem, by być szczęśliwym potrzebuję spacerów, karmienia itp. Nie lubię gdy ktoś mnie szarpie, szczypie."

Następnie dzieci przygotowują listę swoich potrzeb.

Konfrontacja. Prowadzący pyta dzieci:

Czy zwierzęta i my mamy podobne potrzeby? Jak czujesz się, gdy ktoś nie zaspokaja twoich potrzeb?
Jak się czujesz gdy ktoś robi ci coś, czego nie lubisz?
Czy zwierzęta czują podobnie?

Co dają zabawy pacynkami?
dostarczają niezapomnianych emocji, przeżyć
sprawiają wiele radości podczas zabawy
wzbogacają wyobraźnię
dzieci chętniej wcielają się w wyznaczone role i wykonują powierzone zadania,
dzięki temu w naturalny sposób uczą się myśleć twórczo i kreatywnie,
chętniej współpracują z dorosłymi i podejmują nowe wyzwania,
opisując rzeczywistość za pomocą pacynki przyswajają i utrwalają wiedzę na temat otoczenia,
ośmielają, ugruntowują pewność siebie w kontakcie z innymi
obserwując zabawę malucha można zauważyć, jak kształtuje się jego świat wewnętrzny i wyobrażenie o świecie zewnętrznym